Korvenmäen ekovoimalaitos tuottaa kaukolämpöä Saloon

Kaukolämmön tuotanto Korvenmäen ekovoimalaitokselta Salon keskustaajaman kaukolämpöverkkoon on käynnistynyt torstaina 8.4.2021. Ekovoimalaitos tuottaa jatkossa noin 90 % Salossa käytettävästä kaukolämmöstä. Ekovoimalaitoksessa käytetään polttoaineena kierrätyskelvotonta polttokelpoista jätettä. Salon kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt laskevat puoleen aiemmasta, kun jätepolttoaineella korvataan fossiilisia polttoaineita ja turvetta.

– Merkittävien ympäristöhyötyjen lisäksi ekovoimalaitoksen tuottama kaukolämpö on edullisempaa kuin tuontipolttoaineilla tuotettu kaukolämpö. Kaukolämmön hintaa tarkistetaan sen jälkeen, kun ekovoimalaitoksen kustannusvaikutukset alkavat näkyä, toteaa Salon Kaukolämmön toimitusjohtaja Mika Mannervesi.

Ekovoimalaitoksessa tuotetaan lämmön lisäksi sähköä, josta valtaosa myydään valtakunnan verkkoon ja osa käytetään laitoksen omissa prosesseissa. Sähkön tuotanto alkaa huhtikuun puolivälin tienoilla, kun turbiini ja generaattori ovat valmiita käynnistykseen.

Share on facebook
Jaa facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on linkedin
Jaa Linkedinissä
Share on email
Jaa sähköpostitse
Share on print
Tulosta sivu