Vikapäivystys 24: 044 778 5611Jos lämmitys ei toimi?

Liittymismaksu

Liittymismaksukaavat eri asiakasryhmille:

As.
ryhmä

Liittymismaksu (euroa)

Vesivirrat V (m3/h) välein

0

1,24 x L x 1261,41

0,05

1

1,24 x L x k x (-117,73 + V x 3447,85)

0,2

2

1,24 x L x k x (3363,76 + V x 1707,11)

0,5

3

1,24 x L x k x (9250,34 + V x 1118,45)

1,0

4

Sopimuksen mukaan

Sopimuksen mukaan

L = kaukolämpölaitoksen kiinteiden kustannusten hintatasosta ja kulutus-
tiheydestä riippuva dimensioton kerroin

L = 1,50

k = kerroin, joka ottaa huomioon liitettävän rakennuksen kattilalaitoksen iän,
rakennuksen iän, sijainnin ja käyttötarkoituksen

Jako suoritetaan seuraavasti:

k = 1,0 : uudisrakennukset asumalähiössä
k = 0,9 : uudisrakennukset keskikaupungilla
k = 0,8 : teollisuusrakennukset uudisalueilla
k = 0,2 ... 0,7 : vanhat rakennukset

1,24 = 24 % arvonlisäveron sisällyttävä kerroin